Tillstånd och blanketter för transport av farligt avfall

När ett företag ska lämna avfall krävs det att de kontrollerar att den som ska transportera eller hantera avfallet har de tillstånd som krävs.

Linköping

Tillstånd 

Avfall som ska deponeras måste först ha genomgått en grundläggande karakterisering (NFS 2004:10). Det är avfallsproducenten som ansvarar för att en grundläggande karakterisering är gjord samt att uppgifterna stämmer. Målet med lagstiftningen är att avfall som deponeras ska vara känt i fråga om sammansättning, lakbarhet, egenskaper på lång sikt och allmänna egenskaper i sådan utsträckning att styrning till rätt deponiklass med tillräckligt miljöskydd kan ske. På sikt kommer den nya lagstiftningen ge en ökad säkerhet mot spridning och läckage av föroreningar från deponierna.

Läs mer om deponering och karaktärisering på Naturvårdsverkets webbplats

Blanketter 

Katrineholm

Tillstånd

Avfall som ska deponeras måste först ha genomgått en grundläggande karakterisering (NFS 2004:10). Det är avfallsproducenten som ansvarar för att en grundläggande karakterisering är gjord samt att uppgifterna stämmer. Målet med lagstiftningen är att avfall som deponeras ska vara känt i fråga om sammansättning, lakbarhet, egenskaper på lång sikt och allmänna egenskaper i sådan utsträckning att styrning till rätt deponiklass med tillräckligt miljöskydd kan ske. På sikt kommer den nya lagstiftningen ge en ökad säkerhet mot spridning och läckage av föroreningar från deponierna.

Läs mer om deponering och karaktärisering på Naturvårdsverkets webbplats

Blanketter avfall till deponi

Karakterisering av inert och ickefarligt avfall (pdf)
Guide till blankett: Karakterisering av inert och ickefarligt avfall (pdf)
Deklarationsblankett för schaktmassor (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej