Vatten och avlopp

För att få tillgång till VA-nätet behöver din fastighet en anslutning. I Katrineholm är det Sörmland Vatten som ansvarar för din VA-leverans.