Avfall och återvinning

Vill du ha hjälp med återvinning, insamlingssystem, farligt avfall, transporter eller behandling så är vi rätt företag att kontakta. Vi kan även ge dig säkerhetsrådgivning för farligt gods, statistik samt underlag till er miljöredovisning. Dessutom erbjuder vi utbildningar inom flera områden. Vi erbjuder helhetslösningar inom avfallshantering för verksamheter och finns på plats i Linköping och Katrineholm.