Vattennivåer

Här kan du se aktuella vattennivåer och tappning över sjöarna Sommen, Roxen, Vättern, Glan och Järnlunden.

Du kan se ett diagram med vattennivåer över tid om du kollar på en större skärm, som surfplatta eller dator. På mindre skärmar visas enbart dagens vattennivåer.

Vädret orsakar höga vattennivåer

Efter den senaste tidens skyfall är det ovanligt höga vattennivåer och vattenflöden på flera håll. Hur situationen utvecklas beror på vädret, men med "normalt" väder bör nivåer och flöden fortsatt sakta minska. Trots det får vi räkna med högre nivåer och flöden den närmaste tiden jämfört med vad vi är vana vid så här års.

Vattennivåer regleras enligt vattendomar

Vattennivåer regleras enligt vattendomar. En vattendom är ett tillstånd för användningen och fördelningen av vattenresurser. Villkoren i en vattendom beslutas av Mark- och miljödomstolen. De är också den myndighet som kan ändra en befintlig vattendom permanent. Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som är ansvarig för att granska så att vattendomarna följs.

Så här regleras Vättern, Roxen och Glan

Dessa tre sjöar har vattendomar som bygger på naturlig reglering. Det betyder att den verkliga nivån får variera beroende på hur den naturliga vattennivån varierar. Det innebär också att det inte finns någon fastställd högsta eller lägsta vattennivå som aldrig får passeras.

Den naturliga vattennivån är den nivå sjön skulle haft om den inte var reglerad. Naturlig nivå beräknas veckovis och beror på

 • mängden vatten som runnit till 
 • om det regnat eller snöat
 • avdunstningen 
 • mängden vatten som naturligt skulle runnit ur sjön.

Vattennivån i Vättern får generellt avvika mer från sin naturliga nivån än vattennivåerna i Roxen och Glan.

Så här regleras Järnlunden

Om vattennivån i Järnlunden överstiger 86,00 meter anger vattendomen att alla luckor i regleringsdammen ska vara fullt öppna. Vattnet ska då flöda fritt ur sjön. Om tillrinningen till sjön är större än den vattenmängd som kan passera den fullt öppna dammen kommer nivån i sjön att stiga tills vattennivåerna är i balans.

Järnlunden saknar sänkningsgräns, men det finns en överenskommelse om att sjön inte ska sänkas lägre än till 85,51 meter under den period då kanalbåten är i drift.

Så här regleras Sommen

Sommens dämningsgräns, den högsta tillåtna nivå, är satt till 201,50 meter. Sänkningsgränsen, den lägsta tillåtna nivån, är satt till 200,00 meter. Utöver det gäller en minsta tappning av 3,5 m3/s under juni, juli och augusti och 4,0 m3/s övriga månader. 

Dagens vattennivåer

Senast uppdaterat: kl 12:00
 • Sommen 201.06 lokalt höjdsystem
 • Roxen 33.89 m ö.h.
 • Vättern 88.88 m ö.h.
 • Glan 21.99 m ö.h.
 • Järnlunden 86.06 m ö.h.
 • Vattennivå (m ö.h.)
 • Tappning (m³/s)
Det finns inga uppgifter att visa för vald period
2024