Allmänna villkor och bestämmelser vid nyanslutning villa

Elnät

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Nät 2012 K rev2 (pdf)

Vatten och avlopp

Taxeföreskrifter för Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (pdf)

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun ABVA (pdf)

Fjärrvärme

Tekniska verkens avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till konsument FJK 2009:1

Allmänna avtalsvillkor för konsument (pdf)

Teknisk beskrivning fjärrvärme samt poolvärme (pdf)

Bredband

Allmänna villkor installation (pdf)

Allmänna villkor nyttjande (pdf)

Elleverans

Allmänna avtalsvillkor konsument (rev) El 2012 K (rev) (pdf)

Bixias särskilda avtalsvillkor el - konsument (pdf) 

Hjälpte denna information dig? Nej