Allmänna villkor och bestämmelser vid flyttanmälan konsument

När du gör din flyttanmälan ingår du avtal med Tekniska verken-koncernen och omfattas av följande villkor och bestämmelser för de produkter/tjänster du beställt. 

Elnät

Har du tecknat ett elnätsavtal, kan du få elen påslagen samma dag som du tar kontakt med oss. Vi kan hjälpa dig under kontorstid, kvällar och helger. Ringer du efter klockan 21, tar vi ut en avgift om 2000 kr för att du ska få elen påslagen.

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar (pdf)

Elleverans

Allmänna avtalsvillkor konsument (pdf)

Bixias särskilda avtalsvillkor konsument (pdf)

Vatten och avlopp

Taxeföreskrifter för Linköpings kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (pdf)

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun ABVA (pdf)

Fjärrvärme

Tekniska verkens avtalsvillkor leverans av fjärrvärme till konsument (pdf)

Allmänna avtalsvillkor för konsument (pdf)

Teknisk beskrivning fjärrvärme samt poolvärme (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej