Mina sidor påverkas när vi byter IT-system

I mitten av oktober bytte vi IT-system. Det påverkar bland annat Mina sidor på en rad olika sätt. För att du ska bli så lite påverkad av störningarna som möjligt har vi tagit fram en tidplan för hur Mina sidor påverkas.

Ny inloggning

Från och med den 25 oktober behöver du alltid verifiera dig med BankID för att logga in på Mina sidor. Det innebär större säkerhet för dig och dina uppgifter. Det innebär också att du inte längre kan logga in med användarnamn och lösenord.

Statistik för elnät, fjärrvärme och vatten

  • 25 oktober: 6 månader statistik visas
  • 6 november: vår ambition är att visa 13 månader statistik
  • januari - mars 2024: vår ambition är att visa 3 års statistik

Statistik för avfall

  • 25 oktober: 3 års statistik visas
  • Vi har ingen prognos för när vi visar mer statistik

Statistik för farligt avfall

  • 25 oktober: ingen statistik för farligt avfall visas. Har du bara avtal för farligt avfall och inga andra tjänster kommer du inte kunna logga in på Mina sidor.
  • 6 november: 5 års statistik visas

Funktioner som påverkas

  • Effektsignatur fjärrvärme för företag visas inte. Vi har ingen prognos när det kommer visas igen.
  • Prisprognos fjärrvärme visas inte och vi har ingen prognos när det kommer visas igen. När funktionen återinförs kommer den visa prognosen för 2024.
  • All information om farligt avfall för företag visas inte just nu. Vi har ingen prognos när det kommer visas igen.