Mina sidor påverkas när vi byter IT-system

Vi har bytt IT-system. Det påverkar bland annat Mina sidor på en rad olika sätt. På den här sidan håller vi dig uppdaterad om vilken statistik och vilka funktioner som visas.

Uppdaterad senast: 2024-05-16

Ny inloggning

Du behöver alltid verifiera dig med BankID för att logga in på Mina sidor. Det innebär större säkerhet för dig och dina uppgifter. Det innebär också att du inte längre kan logga in med användarnamn och lösenord.

Statistik för elnät, fjärrvärme och vatten

  • I nuläget ser alla statistik åtminstone från och med oktober 2022. Vissa ser mer, eftersom vi håller på att ladda in statistik löpande. Prognosen är att alla ser hela 2022 sista juni 2024.

Statistik för farligt avfall

  • Viss information så som avfallstyp visas inte än. Prognosen är att det visas i maj 2024.

Funktioner för fjärrvärme som påverkas

  • Effektsignatur fjärrvärme för företag visas inte. Vi har ingen prognos när det kommer visas igen.
  • Kostnadsprognos fjärrvärme visas inte och vi har ingen prognos när det kommer visas igen. När funktionen återinförs kommer den visa prognosen för 2024.