Kund häller upp vatten i kaffekanna

Prisexempel 2024

Vi har monopol på flera av våra tjänster. Det betyder att du inte kan byta till en annan leverantör och att vi som levererar dina tjänster inte får sätta vilket pris som helst. Som kommunägt bolag bidrar vi också till Linköpings utveckling – både nu och i framtiden. Här kan du se prisexempel för tjänster inom vatten och avlopp, fjärrvärme, avfall och återvinning och elnät för 2024.

Därför ändras våra priser

Omvärldens priser ökar och kostnaden för saker vi behöver, som bränslen och andra material, blir högre. Vi har monopol på flera av våra tjänster. Det betyder att vi är de enda som får leverera tjänsten till dig i vårt område. Trots monopol bestämmer vi inte våra priser fritt. Priserna är reglerade för att vara rättvisa och rimliga.

Det du betalar för en tjänst går till investeringar som till exempel material, underhåll och arbetskraft. Varje tjänst har sina egna specifika kostnader. Det betyder att när du betalar för till exempel elnät går pengarna endast till att täcka elnätskostnader.

Prisexempel

Här hittar du prisexempel för avfall och återvinning, elnät, vatten och avlopp samt fjärrvärme för 2024. Avvikelser kan förekomma beroende på hur mycket du använder och vilket abonnemang du har. 

Prisexempel villakund

Exemplet visar pris för en genomsnittlig villakund med en 190 liters soptunna och 292 kilo avfall. Totalkostnaden för den fasta och rörliga avgiften blir då 2 322 kronor per år.

Avgiftstyp Pris 2023 Pris 2024
Fast avgift 1 064 kr/år 1 160 kr/år
Rörlig avgift  3,65 kr/kg 3,98 kr/kg

 

Prisexempel för elnätstjänster 2024

Katrineholm

Säkring och förbrukning Pris 2023 Pris 2024 Prisökning, ca/månad
Lgh, 2 000 kWh 2 506 kr 2 638 kr 11 kr
16 A, 5 000 kWh 5 780 kr 6 075 kr 24,6 kr
20 A, 20 000 kWh 11 380 kr 11 920 kr 45 kr
35 A, 30 000 kWh 18 440 kr 19 260 kr 68,4 kr

Linköping

Säkring och förbrukning Pris 2023 Pris 2024 Prisökning, ca/månad
Lgh, 2 000 kWh 2 116 kr 2 190 kr 6,2 kr
16 A, 5 000 kWh 3 615 kr 3 730 kr 9,6 kr
20 A, 20 000 kWh 8 620 kr 8 870 kr 20,9 kr
35 A, 30 000 kWh 13 380 kr 13 950 kr 47,5 kr

 

Prisexempel för fjärrvärmetjänster 2024

Jämfört med 2023 har priserna ökat med 7-9,5 procent. För en genomsnittlig villakund med en förbrukning på 20 000 kWh innebär det en ökad kostnad på 117-165 kronor per månad jämfört med 2023 beroende på var du bor.

Exemplet nedan visar kostnad för privatkund boende i villa i Linköping.

Årlig förbrukning (kWh) Totalkostnad/år Fast kostnad (årsavgift) Rörlig kostnad (energipris)
10 000 12 912 kr 6 400 kr 6 512 kr
20 000 19 424 kr 6 400 kr 13 024 kr
30 000 25 037 kr 6 400 kr 19 537 kr
40 000 33 546 kr 7 497 kr 26 049 kr

 

Vill du se fler prisexempel?

Se prisexempel för privatpersoner 2024 →

Se prisexempel för företagskunder 2024 →

 

Prisexempel för villakund

Exemplet visar pris för en genomsnittlig villa som har vatten, spillvatten och dagvatten och en normalförbrukning på 140 m3 per år.

Avgiftstyp Pris 2023 Pris 2024 Prisökning, ca/månad
Rörlig avgift 2 303 kr 2 632 kr 27 kr
Fast abonnemangsavgift 3 850 kr 4 390 kr 45 kr
Totalt 6 153 kr 7 015 kr 72 kr

Frågor och svar

Vi förstår att du kan ha frågor om hur och varför våra priser förändras. Här får du svar på de vanligaste frågorna om våra prisökningar.

Av Sveriges 290 kommuner har Linköping bland de 15 lägsta avgifterna för elnät, avfallstjänster, vatten, avlopp och uppvärming 2023.

Hur vet vi detta?

Nils Holgersson-rapporten jämför varje år kommuners avgifter och redovisar detta i en rapport.

Läs hela Nils Holgersson-rapporten →

Tidigare år har våra prisökningar generellt varit små. Men med den nuvarande omvärldssituationen och våra markant ökade kostnader – likt många andra verksamheter i Sverige – märks detta nu på våra priser.

Man kan fråga sig varför vi måste höja våra priser när vi samtidigt går med vinst. Det beror bland annat på att vi har ett lagkrav på oss att gå plus-minus noll inom vissa verksamheter. Samtidigt har vi krav på oss från våra ägare, Linköpings stadshus AB, att både gå med viss vinst för resterande verksamhet och att hålla priserna under riksgenomsnittet. 

Den största delen av vår vinst går till att förnya och förbättra vår infrastruktur. Tack vare vårt starka resultat har vi större möjlighet att säkerställa en trygg och stabil drift. En annan del går till våra ägare, Linköpings Stadshus AB som använder pengarna för att bland annat att renovera och bygga nya skolor, förskolor äldreboenden och bibliotek.

Vad bidrar vi med till samhället?

  • Rent dricksvatten för alla
  • Tillförlitligt vatten- och avloppssystem
  • Avfallshantering och återvinning
  • Fjärrvärme och energiförsörjning
  • Ett fungerande elnät hem till dig
  • Digitala lösningar som appar och mättjänster

Vi gör också mer långsiktiga satsningar

Vi gör också stora och långsiktiga klimatsatsningar för att säkra upp våra verksamheter både idag och för framtiden. Vi utvecklar nya och innovativa tjänster inom elproduktion, till exempel genom att bygga vindkraft och solcellsparker. Vi tar också viktiga steg för att minska koldioxidutsläppen. Bland annat genom:

Vill du veta mer om hur pengarna används?

Så arbetar vi med ekonomisk hållbarhet →

Se våra innovationer för en hållbar framtid →

Relaterad information