Visselblåsarfunktion

En anställd eller förtroendevald i Linköpings kommun och dess bolag kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Linköpings kommun och dess bolag till kommunens visselblåsarfunktion.

Linköpings kommuns visselblåsarfunktion består av en extern mottagningsfunktion och en intern utredningsfunktion. Den externa mottagningsfunktionen hanteras av Advokatfirman Lindahl och den interna utredningsfunktionen hanteras av chefsjurist, förhandlingschef och säkerhetschef samt representant från de kommunala bolagen i ärenden som rör dem.

Läs om visselblåsarfunktionen hos Linköpings kommun.

Hjälpte denna information dig? Nej