Var vaksam på bedrägeriförsök

Vi får just nu uppgifter om bedrägeriförsök där personer utgett sig för att representera Tekniska verken eller något av koncernens dotterbolag.

Det rör sig exempelvis om att ett företag erbjuder spolning av privata ledningar, och felaktigt hävdar att detta sker i samarbete med Tekniska verken. Vi har inget samarbete med det aktuella företaget.

Det har också skett försök att lura kunder att uppge sitt BankID. Tekniska verken med dotterbolag kontaktar aldrig kunder med en sådan begäran, utan samtliga aktiviteter som kräver att man uppger bank-id ska alltid ske på kundens eget initiativ.

Om vi ska göra ett jobb hemma hos dig har vi alltid en inbokad tid med dig. Vi gör inga spontanbesök.