Belysningspriser 2021

Innehållsförteckning

Färdigt ljus Guld
Färdigt ljus Brons
Drift och underhåll Belysning
Färdigt ljus Fjärrstyrd RGB
Stolprenovering
Konsultation och ljusdesign

Avtalsvillkor

Färdigt ljus Guld

Priserna gäller från 2021-01-01.

Produkterna nedan ingår i vårt standardsortiment och tillhör de mest förekommande. Andra produkter kan offereras på begäran.

Stolpe

Kategori Typ av stolpe Höjd till ljuspunkt Pris/månad
S1 Väggmontage/markstrålkastare/pollare inkl schakt/kabel 0-1 m 72 kr 
S3/S6 Rakstolpe, olackerad/lackerad 3-5 m 104 kr/ 111 kr
S4/S7 Enkelarmstolpe, olackerad/lackerad 6-7 m 112 kr/ 131 kr
S5/S8 Dubbelarmstolpe, olackerad/lackerad 6-7 m 121 kr/ 137 kr

Armatur

Kategori Typ av stolparmaratur Typ av väggarmatur/markstrålkastare/pollare Pris/månad
A2 Atla, Mistral LED   38 kr
A3 Iridium Mini LED, Elliot LED, TownGuide   47 kr
A4 Puck, Ypsilon, Plurio, Polaris Markstrålkastare Cricket 26 57 kr
A5 Lilla Victor, Mexico, Plurio LED Pathway LED, Bega LED 69 kr
A6 Auris Stockholm Vägg 79 kr
A7 Bernini, Stockholm II Stolpe, Stora Victor   102 kr
A8 Colonn, Stockholm Park Markstrålkastare IPR10 114 kr
A9 Cityliter Pollare Jet1 124 kr

Ljuskälla (avser Guld och Brons)

 Effekt (watt) 14 W 20 W 24 W 35 W 41 W 50 W 53 W 70 W 100 W
Högtrycksnatrium           23 kr   33 kr 41 kr
Keramisk metallhalogen       24 kr   35 kr   40 kr 52 kr
LED 13 kr 15 kr 16 kr   22 kr   26 kr    

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt. 

Alla ljuskällepriser är angivna i årsmedeleffekt. Priset per ljuskälla är baserat på ett årligt elpris på 4,23 kr/totaleffekt samt ljuskällors inköpspris, beräknad livslängd och brinntid 4 050 timmar per år. Priset är angivet i hel krona, men debiteras med decimaler.  

Elen i Tekniska verkens belysningsnät köps från elleverantören Bixia och är av typen ursprungsmärkt vattenkraft, vilket garanterar en förnybar elproduktion från vattenkraft. 

Prisexempel Färdigt ljus Guld

Din belysningsanläggning består av olackerad varmförzinkad rakstolpe 4 m med armaturen Plurio LED och ljuskällan LED 24W, vilket ger följande månadspris per ljuspunkt:

Stolpe kategori S3 (104 kr) + Armatur kategori A5 (69 kr) + Ljuskälla kategori LED 24W (16 kr). Ditt pris per ljuspunkt och månad blir 104 + 69 + 16 = 189 kr.


Färdigt ljus Brons

Priserna gäller från 2021-01-01. 

  Pris/månad
Stolpe 41 kr
Armatur 18 kr
Ljuskälla Enligt tabell "Ljuskälla" ovan

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt. 

Prisexempel Färdigt ljus Brons

Din belysningsanläggning består av stolpe med armatur och ljuskällan LED 24W, vilket ger följande månadspris per ljuspunkt: 

Stolpe (41 kr) + Armatur (18 kr) + Ljuskälla kategori LED 24W (16 kr). Ditt pris per ljuspunkt och månad blir 41 + 18 + 16 = 75 kr. 

Anslutningsavgift Färdigt ljus Brons

Pris för inkoppling av Bronsanläggning till Tekniska verkens belysningsnät är 2 900 kr. Pris för tillkommande inkoppling inom samma anläggning är 700 kr. Inkoppling kräver att anläggningen är byggd enligt Tekniska verkens Teknisk handbok Belysning. Priset förutsätter att allt förarbete är utfört på plats. För mer information samt tillgång till anmälningsblankett, se Nyanslutning belysningsanläggning.


Drift och underhåll Belysning

Priserna gäller från 2021-01-01.

Typ av stolpe Pris/ månad   
 Stolphöjd under 12 m  22 kr
 Stolphöjd över 12 m 33 kr 
Typ av armatur Pris/ månad
Stolparmatur och spotlight 13 kr
Markstrålkastare och pollare 35 kr
LED-armatur 2 kr
Typ av ljuskälla 50 W 70 W 100 W
Högtrycksnatrium   4 kr 5 kr
Keramisk metallhalogen 17 kr 17 kr 17 kr
LED 0 kr oavsett effekt, se "LED i drift och underhåll nedan.

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt. 

Prisexempel Drift och underhåll

Din belysningsanläggning består av stolpe 5 m med stolparmatur och ljuskällan 70 W högtrycksnatrium,
vilket ger följande månadspris per ljuspunkt:

Stolpe upp till 12 m (22 kr) + Stolparmatur (13 kr) + Ljuskälla högtrycksnatrium 70 W (4 kr). Ditt pris per ljuspunkt och månad blir 22 + 13 + 4 = 39 kr.

LED i Drift och underhåll

Byte av ljuskälla/armatur sker mot offert.


Färdigt ljus Fjärrstyrd RGB

Priserna gäller från 2021-01-01. 

Månadspriset byggs av två delar, dels vilken kalender och ljussättningsnivå du väljer och dels belysningsanläggningens storlek. 

Kalender  Ljussättningsnivå Standard, pris/ månad Ljussättningsnivå Extra, pris/ månad
Storhelg 630 kr 885 kr
Event 985 kr 1 240 kr
Antal armaturer Totalt armaturpris/månad
1-10 st 102 kr
11-50 st 152 kr
51- st 254 kr
Nät/slinga Offert

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt. 

Prisexempel Fjärrstyrd RGB

Din belysningsanläggning har ljussättningsnivå Extra med kalendern Storhelg. Anläggningen består av 10 armaturer, vilket ger följande månadspris:

Ljussättningsnivå Extra, kalender Storhelg (885 kr) + 10 armaturer (102 kr). Ditt månadspris per månad blir 885 + 102 = 987 kr


Stolprenovering

Priserna gäller från 2021-01-01. 

Pris för åtgärdande av korrosionsskadade stolpar.

 Detta ingår Stolpdiameter 108 mm
Pris, kr
Stolpdiameter 133 mm
pris, kr
Blästring, gjutning och målning 2 900 kr 3 300 kr

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt. Se även Tekniska verkens prislista samt allmänna villkor för belysningstjänsten Stolprenovering.


Konsultation och ljusdesign

Vår timtaxa för ljusdesign- och konsultationstjänster är 900 kr/timme, alternativt kommer vi överens om
ett fast pris för aktuellt uppdrag.

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. Priset är exklusive mervärdesskatt. 


Avtalsvillkor

Hjälpte denna information dig? Nej