Belysningspriser

Alla priser gäller från den 1 januari 2023. Priserna är exklusive moms.

Färdigt ljus Guld

Produkterna nedan ingår i vårt standardsortiment och tillhör de mest förekommande. Andra produkter kan offereras på begäran.

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. 

KategoriTyp av stolpeHöjd till ljuspunkt Pris/månad
s1 Väggmontage/markstrålkastare/pollare inkl schakt/kabel 0-1 m  79 kr
s3/s6 Rakstolpe, olackerad/lackerad 3-5 m  114 kr/122 kr
s4/s7 Enkelarmstolpe, olackerad/lackerad 6-7 m  123 kr/144 kr
s5/s8 Dubbelarmstolpe, olackerad/lackerad 6-7 m  133 kr/151 kr

 

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. 

A2 Atla, Mistral LED    42 kr
A3 Iridium Mini LED, Elliot LED, TownGuide   51 kr
A4 Puck, Ypsilon, Plurio, Polaris Markstrålkastare Cricket 26  63 kr
A5 Lilla Victor, Mexico, Plurio LED Pathway LED, Bega LED 76 kr
A6 Auris Stockholm Vägg 87 kr
A7 Bernini, Stockholm II Stolpe, Stora Victor   112 kr
 A8  Colonn, Stockholm Park Markstrålkastare IPR10 121 kr
A9 Cityliter Pollare Jet1 137 kr
Kategori Typ av stolparmaratur Typ av väggarmatur/markstrålkastare/pollare Pris/månad

 

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar.

Effekt (watt) 14 W 20 W 24 W 35 W 41 W 50 W 53 W 70 W 100 W
Högtrycksnatrium           21 kr   31 kr 38 kr
Keramisk metallhalogen       23 kr   34 kr   38 kr 49 kr
LED  13 kr 14 kr 16 kr  19 kr 21 kr   25 kr    

Alla ljuskällepriser är angivna i årsmedeleffekt. Priset per ljuskälla är baserat på ett årligt elpris på 3,85 kr/totaleffekt samt ljuskällors inköpspris, beräknad livslängd och brinntid 3 090 timmar per år. Priset är angivet i hel krona, men debiteras med decimaler.  

Elen i Tekniska verkens belysningsnät köps från elleverantören Bixia och är av typen ursprungsmärkt vattenkraft, vilket garanterar en förnybar elproduktion från vattenkraft. 

Din belysningsanläggning består av olackerad varmförzinkad rakstolpe 4 m med armaturen Plurio LED och ljuskällan LED 24W, vilket ger följande månadspris per ljuspunkt:

Stolpe kategori S3 (114 kr) + Armatur kategori A5 (76 kr) + Ljuskälla kategori LED 24W (16 kr). Ditt pris per ljuspunkt och månad blir 114 + 76 + 16 = 206 kr.

Färdigt ljus Brons

Tjänsten Färdigt ljus Brons är till för dig som själv vill äga belysningsanläggningen. Vi sköter löpande drift och underhåll. El samt tändning och släckning av anläggningen ingår. 

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar.

  Pris/månad
Stolpe 45 kr
Armatur 20 kr

 

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar.

Effekt (watt) 14 W 20 W 24 W 35 W 41 W 50 W 53 W 70 W 100 W
Högtrycksnatrium           21 kr   31 kr 38 kr
Keramisk metallhalogen       23 kr   34 kr   38 kr 49 kr
LED  13 kr 14 kr 16 kr  19 kr 21 kr   25 kr    

Alla ljuskällepriser är angivna i årsmedeleffekt. Priset per ljuskälla är baserat på ett årligt elpris på 3,85 kr/totaleffekt samt ljuskällors inköpspris, beräknad livslängd och brinntid 3 090 timmar per år. Priset är angivet i hel krona, men debiteras med decimaler.  

Elen i Tekniska verkens belysningsnät köps från elleverantören Bixia och är av typen ursprungsmärkt vattenkraft, vilket garanterar en förnybar elproduktion från vattenkraft. 

Din belysningsanläggning består av stolpe med armatur och ljuskällan LED 24W, vilket ger följande månadspris per ljuspunkt: 

Stolpe (45 kr) + Armatur (20 kr) + Ljuskälla kategori LED 24W (16 kr). Ditt pris per ljuspunkt och månad blir 45 + 20 + 16 = 81 kr. 

Pris för inkoppling av Bronsanläggning till Tekniska verkens belysningsnät är 2 900 kr. Pris för tillkommande inkoppling inom samma anläggning är 700 kr. Inkoppling kräver att anläggningen är byggd enligt Tekniska verkens Teknisk handbok Belysning. Priset förutsätter att allt förarbete är utfört på plats. För mer information samt tillgång till anmälningsblankett, se Nyanslutning belysningsanläggning.

Drift och underhåll 

Vi kan sköta drift och underhåll av all belysning på gator, torg, i bostadsområden och i övriga utomhusmiljöer. Äger du din belysningsanläggning kan vi stå för löpande drift och underhåll. 

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar.

Typ av stolpe Pris/månad
Stolphöjd under 12 m 23 kr
Stolphöjd över 12 m 36 kr

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. 

Typ av armatur Pris/månad
Stolparmatur och spotlight 15 kr
Markstrålkastare och pollare 39 kr
LED-armatur 2 kr

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. 

Ljuskälla 26 W 40 W 50 W 70 W 100 W
Högtrycksnatrium       5 kr 6 kr
Metallhalogen     18 kr 18 kr 18 kr
LED retrofit 4 kr 6 kr      
LED armatur 0 kr oavsett effekt, se "LED drift och underhåll" nedan

Din belysningsanläggning består av stolpe 5 m med stolparmatur och ljuskällan 70 W högtrycksnatrium, vilket ger följande månadspris per ljuspunkt:

Stolpe upp till 12 m (25 kr) + Stolparmatur (15 kr) + Ljuskälla högtrycksnatrium 70 W (5 kr). Ditt pris per ljuspunkt och månad blir 25 + 15 + 5 = 45 kr.

Färdigt ljus Fjärrstyrd RGB

Färgskiftande och fjärrstyrd utomhusbelysning. Med tjänsten Färdigt ljus fjärrstyrd RGB blir ni en del av Linköpings ljuskalender som tillsammans uppmärksammar storhelger och event genom färgsprakande belysning.

 

Månadspriset byggs på två delar, dels vilken kalender du väljer och dels belysningsanläggningens storlek.

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. 

Kalender Pris/månad
Storhelg 974 kr
Event 1 364 kr
Individuell 1 637 kr

Månadspriset byggs på två delar, dels vilken kalender du väljer och dels belysningsanläggningens storlek.

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar.

Antal armaturer Totalt amaturpris/månad
1-10 st 112 kr
11-50 st 167 kr
51- st 280 kr
Nät/slinga Offert

Din belysningsanläggning har kalendern Storhelg. Anläggningen består av 10 armaturer, vilket ger följande månadspris:

Kalender Storhelg (974 kr) + 10 armaturer (112 kr). Ditt månadspris per månad blir 974 + 112 = 1 086 kr

Konsultation och ljusdesign

Vår timtaxa för ljusdesign- och konsultationstjänster är 900 kr/timme, alternativt kommer vi överens om ett fast pris för aktuellt uppdrag.

Med reservation för prisändringar, till exempel skatter och andra lagstadgade förändringar. Priset är exklusive mervärdesskatt.