Mätare och avläsning

Mätarna visar hur mycket el, fjärrvärme och vatten som används i fastigheten. Vi tillhandahåller de mätare som behövs och det är också vi som ansvarar för flytt, byte och service av dina mätare.