Information till fjärrvärme- och fjärrkyleinstallatörer

Här har vi samlat viktig information för dig som är rörinstallatör, fastighetsägare eller konsult. Allt för att säkerställa leverans, funktion och säkerhet.

Gör en installationsanmälan för undercentral

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för att installation eller ombyggnad av en undercentral sker enligt branschens gällande regler. När du ska installera eller bygga om en större undercentral måste du kontakta Tekniska verken. Skicka din anmälan senast 14 dagar innan arbetet ska göras, så hjälper vi dig att välja rätt dimensioner och ser till att kopplingarna är rätt gjorda. 

Installationsanmälan undercentral


Som installatör är det viktigt att du tänker på att:

  • följa lokala regler och tekniska bestämmelser för fjärrvärme och fjärrkyla. 
  • du ska kunna uppvisa giltiga svets- och lödarlicenser.
  • placera undercentralen i ett utrymme med tillgång till golvbrunn.
  • undercentraler för villor ska vara certifierade (p-märkta).
  • kontrollera tillopp och retur med manometer innan installation av undercentral, (egenkontroll).

Boka tid för provtryckning och montage av energimätare

Alla undercentraler ska provtryckas, inklusive undercentraler i villor. I samband med provtryckningen sätter vi upp en energimätare. Boka tid för provtryckning och montage av energimätare, minst tre arbetsdagar innan arbetet ska utföras, på telefon: 013-20 91 42.

Lokala regler och tekniska bestämmelser

Våra lokala regler är komplement till branschvillkoren, tekniska bestämmelser och ska vara uppfyllda för att anläggningen ska bli godkänd.

Har du frågor om de lokala reglerna? Prata med oss.

  • Henrik Akselsson, telefon 013- 20 82 54.
  • Johan Carlswärd, telefon 013- 20 94 04. 

För övriga frågor kontakta vår Kundservice.

Hjälpte denna information dig? Nej