Information till fjärrvärme- och fjärrkyleinstallatörer

Här har vi samlat viktig information för dig som är rörinstallatör, fastighetsägare eller konsult. Allt för att säkerställa leverans, funktion och säkerhet.

Installationsanmälan

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för att installation eller ombyggnad av fjärrvärmecentralen sker enligt branschens gällande regler. Vid installation eller ombyggnation av en större fjärrvärmecentral (ej småhus), ska fastighetsägaren/rörinstallatören skicka dimensioneringsunderlag och kopplingsprinciper till Tekniska verken för granskning. Underlaget skickas senast 14 dagar innan arbetet ska utföras till:

Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Fjärrvärmetjänster
Box 1500
581 15 Linköping
E-post: fjarrvarme@tekniskaverken.se

Provtryckning och mätare

Alla anläggningar ska provtryckas, inklusive anläggningar i småhus. I samband med provtryckningen sätter vi upp en mätare. Boka tid för provtryckning och mätaruppsättning på telefon 013-20 91 42 minst tre arbetsdagar innan arbetet ska utföras.

Tekniska bestämmelser och lokala regler

De Tekniska bestämmelserna och våra lokala regler är komplement till branschvillkoren.

Tekniska bestämmelser fjärrvärmecentralen F101 (pdf)
Tekniska bestämmelser fjärrkylecentralen F102 (pdf)
Lokala regler fjärrvärme (sept 2018) (pdf)
Lokala regler fjärrkyla (sept 2018) (pdf)
Tabell flödesmätare (pdf)

Som installatör är det viktigt att du tänker på att:

  • följa Tekniska bestämmelser F:101, F:102 och lokala regler för fjärrvärme och fjärrkyla.
  • du ska kunna uppvisa giltiga svets- och lödarlicenser.
  • placera fjärrvärmecentralen i ett utrymme med tillgång till golvbrunn.
  • fjärrvärmecentraler för småhus ska vara certifierade (p-märkt).
  • kontrollera tillopp och retur med manometer innan installation av fjärrvärmecentral, (egenkontroll).

Om du har frågor om de lokala reglerna är du välkommen att kontakta oss

Peter Ahlin, telefon 013-20 90 92 - Lokala regler
Martin Ek, telefon 013-20 92 14 - Mätarfrågor
Provtryckning, telefon 013-20 91 42

Övriga frågor besvaras av våra fjärrvärmesäljare. 

Kontakta oss för mer information

Ulla Skogh
Teamledare
Fjärrvärmetjänster
Lars Löfkvist
Försäljningsingenjör
Fjärrvärmetjänster
Olav Bergström
Försäljningsingenjör
Fjärrvärmetjänster
Hjälpte denna information dig? Nej