Information till fjärrvärme- och fjärrkyleinstallatörer

Här har vi samlat viktig information för dig som är rörinstallatör, fastighetsägare eller konsult. Allt för att säkerställa leverans, funktion och säkerhet.

Boka tid för provtryckning och montage av energimätare

Alla fjärrvärme- och fjärrkylecentraler ska provtryckas, inklusive fjärrvärmecentraler i villor. I samband med provtryckningen sätter vi upp en energimätare. 

Tidsbokning gör du här. Tänk på att skicka in den i god tid, minst tre arbetsdagar innan arbetet ska utföras. 

Anmäl byte av fjärrvärme- eller fjärrkylecentral

När du ska byta eller bygga om en central måste du kontakta Tekniska verken. Skicka din anmälan senast 14 dagar innan centralen beställs. Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för att installation eller ombyggnad sker enligt branschens gällande regler. Då erbjuder vi dig rådgivning för att välja rätt dimensioner till den nya centralen. Vi bokar också in ett besök för att kontrollera ventiler och mätsträcka.

Installationsanmälan för byte av fjärrvärme- eller fjärrkylecentral


Vad gäller din anmälan? *

Vid nyinstallation är det viktigt att du som installatör tänker på att:

  • följa tekniska bestämmelser och lokala regler för fjärrvärme och fjärrkyla. 
  • du ska kunna uppvisa giltiga svets- och lödarlicenser.
  • placera fjärrvärme- eller fjärrkylecentralen i ett utrymme med tillgång till golvbrunn.
  • fjärrvärmecentraler för villor ska vara certifierade (p-märkta).
  • kontrollera tillopp och retur med manometer innan installation av fjärrvärme- eller fjärrkylecentral (egenkontroll).

Tekniska bestämmelser och lokala regler

Tekniska bestämmelser ska vara uppfyllda för att anläggningen ska bli godkänd. Våra lokala regler är ett komplement till branschvillkoren tekniska bestämmelser.

Har du frågor om de lokala reglerna? Prata med oss.

Linköping

  • Henrik Akselsson, telefon 013-20 82 54.
  • Johan Carlswärd, telefon 013-20 94 04. 

Katrineholm

  • Martin Westöö, telefon 0150-579 41

För övriga frågor kontakta vår Kundservice.

Hjälpte denna information dig? Nej