Information till fjärrvärme- och fjärrkyleinstallatörer

Här har vi samlat viktig information för dig som är rörinstallatör, fastighetsägare eller konsult. Allt för att säkerställa leverans, funktion och säkerhet.

Installationsanmälan av undercentral

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för att installation eller ombyggnad av undercentral sker enligt branschens gällande regler. Vid installation eller ombyggnation av en större undercentral (ej villa), ska rörinstallatören/fastighetsägaren skicka dimensioneringsunderlag och kopplingsprinciper till Tekniska verken för granskning. Underlaget skickas senast 14 dagar innan arbetet ska utföras till:

Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Fjärrvärmetjänster
Box 1500
581 15 Linköping
E-post: fjarrvarme@tekniskaverken.se

Provtryckning och montage av energimätare

Alla undercentraler ska provtryckas, inklusive undercentraler i villor. I samband med provtryckningen sätter vi upp en energimätare. Boka tid för provtryckning och montage av energimätare på telefon 013-20 91 42 minst tre arbetsdagar innan arbetet ska utföras.

Lokala regler och Tekniska bestämmelser

Våra lokala regler är komplement till branschvillkoren, Tekniska bestämmelser och ska vara uppfyllda för att anläggningen ska bli godkänd.

Lokala regler fjärrvärme (sept 2018) (pdf)
Lokala regler fjärrkyla (sept 2018) (pdf)
Tekniska bestämmelser fjärrvärmecentralen F101 (pdf)
Tekniska bestämmelser fjärrkylecentralen F102 (pdf)
Tabell flödesmätare (pdf)

Som installatör är det viktigt att du tänker på att:

  • följa Lokala regler och Tekniska bestämmelser F:101, F:102  för fjärrvärme och fjärrkyla 
  • du ska kunna uppvisa giltiga svets- och lödarlicenser.
  • placera undercentralen i ett utrymme med tillgång till golvbrunn.
  • undercentraler för villor ska vara certifierade (p-märkta).
  • kontrollera tillopp och retur med manometer innan installation av undercentral, (egenkontroll).

Om du har frågor om de lokala reglerna är du välkommen att kontakta oss

Henrik Akselsson, telefon 013- 20 82 54 - Lokala regler och mätarfrågor
Johan Carlswärd, telefon 013- 20 94 04 - Lokala regler och mätarfrågor
Provtryckning, telefon 013-20 91 42

Övriga frågor kontakta vår Kundservice 0771-25 26 27.

Kontakta oss för mer information

Ulla Skogh
Teamledare
Fjärrvärmetjänster
Lars Löfkvist
Försäljningsingenjör
Fjärrvärmetjänster
Olav Bergström
Försäljningsingenjör
Fjärrvärmetjänster
Hjälpte denna information dig? Nej