Ändra din belysningsanläggning

Om du har tjänsten Färdigt Ljus Brons och planerar att göra ändringar i din anläggning är det viktigt att du kontaktar oss i god tid. På så sätt kan vi tillsammans planera arbetet på bästa sätt. Du väljer själv om du vill anlita oss för arbetet eller en annan entreprenör. 

Riktlinjer för ändringar

Alla ändringar som görs behöver följa vissa riktlinjer. Anläggningen ska byggas enligt dessa dokument:

Om din anläggning är byggd enligt den tekniska handboken och godkänd för inkoppling, kostar inkopplingen inget. Finns det avvikelser som kräver ett återbesök faktureras den extra tiden.

Så här går det till 

  1. Skicka in en din önskade komplettering. Mejla den till belysning@tekniskaverken.se.
  2. Planera arbetet och välj material. Detta kan du antingen göra med vår uppdragsledare eller tillsammans med en egen entreprenör. 
  3. Byggnationsarbetet påbörjas. 
  4. Har du anlitat en egen entreprenör? Då ska du klarrapportera arbetet till oss när arbetet är färdigt. Det behövs för att vi ska kunna ansluta anläggningen till belysningsnätet. Innan inkoppling behöver du skicka in underlag till oss på belysning@tekniskaverken.se. De dokument du behöver skicka in är:
  5. Klart! Inkopplingen görs alltid av vår personal ur ett elsäkerhetsperspektiv.