För elinstallatörer

Gör en för- och färdiganmälan via Elsmart 

Som elinstallatör skickar du in dina anmälningar för elnätsinstallationer via Elsmart, där kan du också följa handläggningen av dina ärenden. Som behörig elinstallatör får du en egen inloggning, och du kan hela tiden följa dina anmälningar via portalen. Systemet minimerar risken för fel i anmälningarna, vilket leder till snabbare handläggning.

Tekniska anvisningar

Alla installationer av batterilager större än 63 A pausas tillfälligt

Antalet installationer av batterilager har stigit i snabb takt. Det är på många sätt en positiv utveckling, men den innebär vissa utmaningar. Batterilagren tar upp en stor mängd effekt i elnätet vilket utmanar kapaciteten. För att elleveransen till våra kunder inte ska påverkas behöver vi utreda hur vi bäst ska kombinera effektiv elleverans med utbredd energilagring framåt. Därför pausar vi tillfälligt alla nya installationer av batterilager. Vi kommer att fortsätta ta emot nya föranmälningar och hantera enligt samma turordning. Däremot rekommenderar vi att du från och med nu meddelar nya kunder att nyinstallationer av batterilager är pausat fram till årssiktet.

Godkända växelriktare för solceller

Hos Energiföretagen finns lista för vilka växelriktare som är godkända för solceller.

Så sätter du upp transformatorn

Kolla på instruktionsfilmen för att få tips hur du sätter upp transformatorn.

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.

Montage och förläggning av serviskabel

Det är elinstallatörens ansvar att elanslutningen blir utförd som bild nedan visar.

Hjälpte denna information dig? Nej