För elinstallatörer

Gör en för- och färdiganmälan via Elsmart 

Som elinstallatör skickar du in dina anmälningar för elnätsinstallationer via Elsmart, där kan du också följa handläggningen av dina ärenden. Som behörig elinstallatör får du en egen inloggning, och du kan hela tiden följa dina anmälningar via portalen. Systemet minimerar risken för fel i anmälningarna, vilket leder till snabbare handläggning.

Tekniska anvisningar

Anmälan egen (småskalig) elproduktion

Anmäl anslutning av produktionsanläggning i Elsmart.

Blankett för anmälan av elcertifikatsmätning (pdf)

Godkända växelriktare för solceller

Hos Energiföretagen finns lista för vilka växelriktare som är godkända för solceller.

Så sätter du upp transformatorn

Kolla på instruktionsfilmen för att få tips hur du sätter upp transformatorn.

Kontakta oss för mer information

Bernt Jonasson
Leveransansvarig
Tekniska verken
Hjälpte denna information dig? Nej