För elinstallatörer

Webbaserat system för för- och färdiganmälan 

Som elinstallatör skickar du in dina anmälningar via webben, där kan du också följa handläggningen av dina ärenden. Du kommer till vår webbanmälan via nedanstående länk:

Webbanmälan Elsmart

Funktioner i Elsmart:

  • Du skickar in för-/färdiganmälan direkt via webben
  • Som behörig elinstallatör tilldelas du en egen inloggning till webbplatsen
  • Du kan hela tiden följa handläggningen av dina anmälningar

Systemet minimerar risken för fel i anmälningarna, vilket leder till snabbare handläggning.

Tekniska anvisningar

Vid nyanslutningar och servisändringar (pdf)

Information och villkor anslutningsavgifter (pdf)

Anslutning produktionanläggning - lågspänning (pdf)

Anmälan egen (småskalig) elproduktion

Anmäl anslutning av produktionsanläggning i Elsmart.

Blankett för anmälan av elcertifikatsmätning (pdf)

Så sätter du upp transformatorn

Kolla på instruktionsfilmen för att få tips hur du sätter upp transformatorn.

 

Kontakta oss för mer information

Bernt Jonasson
Leveransansvarig
Tekniska verken
Hjälpte denna information dig? Nej