Vatten och avlopp

Letar du efter en samarbetspartner eller totalentreprenör för era VA-ledningar har vi lösningen. Vi kan ta ansvar för hela, eller delar av, ert VA-nät. Välkommen att läsa mer om våra tjänster. 

Innehåll

Projektering och utredning
Byggnation
Drift och underhåll

Projektering och utredning

Innan du bygger nytt ledningsnät för vatten och avlopp behövs grundläggande planering och dokumentation. Vi kan hjälpa dig med:

 • Beräkning och dimensionering
 • Upprättande av kompletta förfrågningsunderlag
 • Projektledning, kontroll och besiktningar
 • Dokumentation

Byggnation

Vi arbetar med nyanläggning av ledningssystem för vatten och avlopp. Vi hittar de smidigaste lösningarna när du ska bygga nytt ledningnät. Vi hjälper dig med: 

 • Mätuppdrag med GPS
 • Svetslicenser för PE-ledningar
 • Ackreditering för täthetsprovning med luft
 • Klorering/desinficering av ledningsnät
 • Läcksökning
 • Anborrning under tryck

Drift och underhåll

Undvik stopp i rören!

Vi kan sköta drift- och underhåll av era VA-ledningar med beredskap att utföra våra tjänster under dygnets alla timmar. Med modern och effektiv utrustning utför vi alla typer av högtrycksspolning från akuta avloppsstopp till planerat underhåll av kommunala avloppsledningar och processledningar.

TV-utrustning används för att filma alla typer av avloppsledningar.  Från avlopp till stora kulvertar i syfte att undersöka ledningarnas status. Vi utför även besiktning av nedstigningsbrunnar.

Exempel på tjänster:

 • Spolning och slamsugning
 • Torrsugning
 • Fastighetsspolning
 • TV-inspektion
 • Ledningsrenovering
 • Miljöservice
Hjälpte denna information dig? Nej