2014

Vinterljus 2014, upplev förvandlingen, visade den förvandling som sker i staden under Vinterljus. Mellan Trädgårdsföreningen och Kanberget har ljusets magiska kraft skapat nya miljöer, nya intryck och nya upplevelser. Upplevelser som utmanar dina tankar och ditt sätt att se på Linköping.

Vinterljus 2014

Om installationerna

Think outside the box?

Denna installation visar hur man med enkla medel kan skapa en vinterljusstation. Tre stycken kuber av trä har byggts och sidorna har klätts med ljusband. Ljusbanden har placerats i skyddade aluminiumlister. Ljusband växlar färg enligt en förprogrammerad färgväxlingsslinga. Med andra ord en station som visar att även en bostadsförening till exempel enkelt kan få en egen fin belysningsinstallation.

"Jag tycker om att leka med klyschan ”Think outside of the box” för var finns publiken som besöker stationen, jo inne i någon av kuberna! Här kan ljusets upplevas inifrån och besökaren får en känsla av att bli omsluten av ljuset." -David Johansson, ljusdesigner.
Davis samarbetade med  Florian Kynman, Atopia.

Tankens promenad

"Platsen var från början ett mörkt och intetsägande ställe. Jag ville skapa en inbjudande plats som gör att fler uppfattar att det är en offentlig passage mellan innerstaden och Kanberget.

Jag har samarbetat med korntenstålskonstnären Florian Kynman. Vi ville lyfta en känd del av Linköping, nämligen eklandskapet. Hela långsidan består av korntenstålkonst där ett foto från eklandskapet har översatts till hålmönster bestående av cirka 98 000 hexagonformade hål. Fotografiet framträder genom att hålen belyses.

I och med installationens dimensioner och placering i passagen kommer åskådaren uppfatta motivet på olika sätt beroende på om man står inne eller utanför. Motivet blir på kort betraktaravstånd nonfigurativt när man är inne men blir mycket tydlig och synlig när man är utanför. Passagen blir en avskild och meditativ plats där betraktaren, omsluten av ljus och skuggor liksom i en skog, kan låta sina tankar och föreställningar ströva fritt." - David Johansson, ljusdesigner.

Tekniska verken i samarbete med Florian Kynman, Atopia

Vägen till förvandling

Huvudfokus i arbetet med denna portik har varit att visa hur man med enkla medel kan göra en mycket vacker och trygg belysning.

Det vita taket i tunneln har belysts vilket gör att den upplevs större. Tunneln som från början var trång och dåligt upplyst, blev istället en väl upplyst, rymlig och trivsam passage. För att öka trivseln finns det ljus som ger släpljus på teglet, vilket ger en vacker textur till tunneln.

”Taklisterna” i plåt som är bärare av ljuset har perforeras med ett hålmönster. Detta hålmönster har formen av Trädgårdsföreningens 5-bladiga blomma som finns på flera ställen i Trädgårdsföreningen. Blommönstret ska då informera de som passerar att nu är man på väg in i Trädgårdsföreningen.

Ljusdesigner: David Johanssson i samarbete med Florian Kynman, Atopia

Hjälpte denna information dig? Nej