Forskning och utveckling - Biogas

Vi erbjuder tjänster inom alla delar av biogasproduktionen. Vi kan bidra med stöd i frågeställningar om allt från substrat till biogödsel, processutformning och optimering. I vårt biogaslaboratorium kan vi utföra satsvisa utrötningsförsök för att ta reda på ett materials biogaspotential och kontinuerliga rötförsök för att simulera förändringar i fullskala. Nära till hands har vi även vårt ackrediterade vattenlaboratorium för vatten- och slamanalyser.