Forskning och utveckling - Vatten

Tekniska verken har ett viktigt uppdrag i att leverera friskt vatten till privatpersoner och verksamheter i Linköping i form av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt avledning av dagvatten. Arbetet kring detta utvecklas kontinuerligt både genom intern utveckling och genom samarbeten med universitet och branschpartners.

Världen och Sverige står inför stora utmaningar inom vattenområdet. Klimatpåverkan förändrar råvattnets karaktär och en önskan om ökad kontroll av dricksvattnets kvalitet i hela kedjan ställer höga krav på rening och övervakning. Inom avloppsreningsområdet ställs hårdare krav på befintliga reningsprocesser. Det finns även ett ökat behov av kunskap om påverkan och rening av läkemedel och andra mikroföroreningar för att minska samhällets påverkan på sjöar, hav och vattendrag.

Genom nära samarbeten med universitet, forskningsinstitut och branschorganisationer medverkar vi till och driver utveckling av innovativa samt resurs- och energieffektiva reningsmetoder.   

Kontakta mig för mer information


Malin Asplund

Affärsenhetschef Teknik och Miljö, Tekniska verken
013-30 84 13
malin.asplund@tekniskaverken.se

 

Hjälpte denna information dig? Nej