Sorteringsguiden

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Avfall Pappersförpackningar Pappmugg
  Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Avfall Soppåsen Penna
  Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen
 • Avfall Soppåsen Pensel
  Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Till förbränning
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Till förbränning
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Avfall Plastförpackningar Plasttub
  Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Metallskrot
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik
 • Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Återvinningscentral, Soppåsen
 • Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Porslin/Isolering
  Lämnas här Återvinningscentral, Soppåsen
 • Avfall Återbruk Pynt
  Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik, Soppåsen