Sopsortering - en hjälpande sorteringsguide

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Sorteras som Fallfrukt
  Lämnas här Återvinningscentral, Trädgårdsavfallstipp, Trädgårdsavfallskärl
 • Avfall Ikon matavfall Fett
  Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen, Återvinningscentral
 • Avfall Matavfall Fiskrens
  Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen
 • Sorteras som Pant
  Lämnas här Återvinningscentral, Pantstation
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Pantstation
 • Avfall Soppåsen Fotofilm
  Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Avfall Plastförpackningar Frigolit
  Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen, Återvinningscentral
 • Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen
 • Avfall Ikon frys Frys
  Sorteras som Kyl och frys
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Energiåtervinning, tidigare brännbart
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Vapen, sprängämnen, ammunition
  Lämnas här Försäljningsställe, Polisen
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Metallförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Avfall Ikon fönster Fönster
  Sorteras som Fönster
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Hårdplast
  Lämnas här Återvinningscentral