Sorteringsguiden

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Avfall Matavfall Fett
  Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen, Soppåsen
 • Avfall Matavfall Fiskrens
  Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen
 • Sorteras som Pant
  Lämnas här Pantstation
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Avfall Soppåsen Fotofilm
  Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen
 • Avfall Plastförpackningar Frigolit
  Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen, Återvinningscentral
 • Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen
 • Avfall Vitvaror Frys
  Sorteras som Vitvaror
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Vapen, sprängämnen, ammunition
  Lämnas här Försäljningsställe
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Metallförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation