Sopsortering - en hjälpande sorteringsguide

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Sorteras som Metallförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Metall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon på varningsmarkering Mascara
  Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral
 • Avfall Ikon trä Masonit
  Sorteras som Trä
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon matavfall Matolja
  Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen, Återvinningscentral
 • Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen
 • Avfall Ikon energiåtervinning Mattor
  Sorteras som Energiåtervinning, tidigare brännbart
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon läkemedel Medicin
  Sorteras som Medicin
  Lämnas här Apotek
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Sorteras som Metall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Metallförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Isolering
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Batterier
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Hårdplast
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon farligt avfall Myrr
  Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Trä
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Metall
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik
 • Sorteras som Trä
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Stoppade möbler
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik, Återbrukshall