Sorteringsguiden

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Sorteras som Metallförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral
 • Avfall Matavfall Matolja
  Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen, Återvinningscentral
 • Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen
 • Avfall Läkemedel Medicin
  Sorteras som Läkemedel
  Lämnas här Apotek
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Metallskrot
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Batterirör, Elvinn, Försäljningsställe, Återvinningscentral
 • Avfall Farligt avfall Myrr
  Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral
 • Sorteras som Metallskrot
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik
 • Sorteras som Till förbränning
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik
 • Sorteras som Trä
  Lämnas här Återvinningscentral