Sopsortering - en hjälpande sorteringsguide

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Avfall Ikon energiåtervinning Takpapp
  Sorteras som Energiåtervinning, tidigare brännbart
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Avfall Ikon energiåtervinning Tapet
  Sorteras som Energiåtervinning, tidigare brännbart
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Tegel
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon restavfall Tejp
  Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Avfall Ikon på äppelskrutt Tepåsar
  Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Energiåtervinning, tidigare brännbart
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Metall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Energiåtervinning, tidigare brännbart
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Återbrukshall
 • Avfall Ikon tidningar Tidning
  Sorteras som Tidningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Sanitet
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon restavfall Tops
  Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Vitvaror
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Vitvaror
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Impregnerat trä
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Metall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon stubbar rötter Träd
  Sorteras som Stubbar & rötter
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik, Återbrukshall
 • Sorteras som Hårdplast
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Trä
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Energiåtervinning, tidigare brännbart
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Avfall Ikon TV TV
  Sorteras som TV & skärmar
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Hårdplast
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Vitvaror
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation