Plastgran, hel

Ikon återbruk

Hela granar lämnas till återbruk. Om granen är trasig och inte kan återanvändas, så sorteras den som metallavfall.

  • Sorteras som:Återbruk
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Secondhandbutik, Återbrukshall