Sopsortering - en hjälpande sorteringsguide

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Avfall Ikon kyl och frys AC
  Sorteras som Kyl och frys
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon farligt avfall Aceton
  Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Metallförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Sorteras som Metallförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Sorteras som Metallförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Avfall Ikon farligt avfall Ammoniak
  Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Vapen, sprängämnen, ammunition
  Lämnas här Polisen
 • Sorteras som Tidningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Asbest
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon sten grus Asfalt
  Sorteras som Sten & grus
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Medicin
  Lämnas här Apotek