Sorteringsguiden

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Avfall Vapen, sprängämnen, ammunition Vapen
  Sorteras som Vapen, sprängämnen, ammunition
  Lämnas här Polisen
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Tidningar och papper
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Avfall Återbruk Verktyg
  Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Färgat och ofärgat glas
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik, Soppåsen
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Metallskrot
  Lämnas här Återvinningscentral