Plasthink, livsmedel

Plastförpackningar

Hink som har innehållit mat som till exempel turkisk yoghurt.

  • Sorteras som:Plastförpackningar
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Återvinningsstation