Plåtföremål, ej förpackningar

Ikon metallskrot

Föremål som är gjord i plåt. Dock inte förpackningar, de sorteras som metallförpackningar.

  • Sorteras som:Metall
  • Lämnas till:Återvinningscentral