Parkslide

Illustration invasiva växter

Lägg parkslide i tätt förslutna dubbla säckar. Meddela personalen på återvinningscentralen att du ska slänga en invasiv växt. Avfallet ska vägas innan du lämnar det i containern till förbränning.

  • Sorteras som:Invasiva växter
  • Lämnas till:Återvinningscentral