Sopsortering - en hjälpande sorteringsguide

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Återvinningscentral, Soppåsen
 • Avfall Ikon restavfall CD-skiva
  Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Återvinningscentral, Soppåsen
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Avfall Ikon cement Cement
  Sorteras som Betong
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Metall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Metall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Energiåtervinning, tidigare brännbart
  Lämnas här Återvinningscentral