Sopsortering - en hjälpande sorteringsguide

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon matavfall Ben
  Sorteras som Matavfall
  Lämnas här Gröna påsen
 • Sorteras som Metall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Betong
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Betong
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Bilbatterier
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Metall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Hårdplast
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Avfall Ikon restavfall Bindor
  Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Invasiva växter
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Hårdplast
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik, Återbrukshall
 • Avfall Soppåsen Blommor
  Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Återvinningscentral, Trädgårdsavfallstipp, Soppåsen, Trädgårdsavfallskärl
 • Sorteras som Bilbatterier
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Soppåsen Blöjor
  Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Brandsläckare
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Avfall Ikon tidningar Broschyr
  Sorteras som Tidningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Avfall Ikon trä Brädor
  Sorteras som Trä
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Sorteras som Pant
  Lämnas här Återvinningscentral, Pantstation
 • Sorteras som Metallförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Avfall Ikon ris grenar Buskar
  Sorteras som Ris & grenar
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Mjukplast
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Metall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Avfall Ikon böcker Böcker
  Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik, Återbrukshall