Plaströr

Till förbränning

Plaströr som till exempel avloppsrör.

  • Sorteras som:Till förbränning
  • Lämnas till:Återvinningscentral