Sopsortering - en hjälpande sorteringsguide

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återbrukshall
 • Sorteras som Metall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återbrukshall
 • Sorteras som Energiåtervinning, tidigare brännbart
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återbrukshall
 • Sorteras som Trä
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon på soppåse Garn
  Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Gasolflaskor
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Isolering
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Gips
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Gips
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon glasflaska Glasburk
  Sorteras som Färgade eller ofärgade glasförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Sorteras som Färgade eller ofärgade glasförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Sorteras som Pant
  Lämnas här Återvinningscentral, Pantstation
 • Avfall Ikon planglas Glasruta
  Sorteras som Planglas
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Planglas
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik, Återbrukshall
 • Sorteras som Planglas
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon farligt avfall Glykol
  Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Ljuskällor
  Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Avfall Ikon på soppåse Golfboll
  Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Återvinningscentral, Soppåsen
 • Avfall Ikon metallskrot Grill
  Sorteras som Metall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall ikon sten och grus Grus
  Sorteras som Sten & grus
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Pappersförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Avfall Ikon gräs Gräs
  Sorteras som Gräs och löv
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Metall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Energiåtervinning, tidigare brännbart
  Lämnas här Återvinningscentral