Sopsortering - en hjälpande sorteringsguide

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
  • Avfall
    Sorteras som
    Lämnas här
  • Avfall Pappersförpackningar Wellpapp
    Sorteras som Pappersförpackningar
    Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation