Sopsortering - en hjälpande sorteringsguide

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Avfall Ikon elavfall Radio
  Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Tidningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Energiåtervinning, tidigare brännbart
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Stoppade möbler
  Lämnas här Återvinningscentral