A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Avfall Elavfall Radio
  Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Sorteras som Tidningar och papper
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral