A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Sorteras som Tidningar och papper
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Avfall Elavfall Dator
  Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Vitvaror
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik
 • Sorteras som Hushållssopor
  Lämnas här Soppåsen