Sopsortering - en hjälpande sorteringsguide

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Sorteras som Tidningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon elavfall Dator
  Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Återvinningscentral, Soppåsen
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Vitvaror
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Plastförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik, Återbrukshall
 • Sorteras som Fönster
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Soppåsen
 • Sorteras som Restavfall i soppåsen
  Lämnas här Återvinningscentral, Soppåsen
 • Sorteras som Däck med fälg
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Däck utan fälg
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Fönster
  Lämnas här Återvinningscentral