A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Avfall Farligt avfall Lack
  Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Försäljningsställe, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Försäljningsställe, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik, Soppåsen
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik, Soppåsen
 • Avfall Lim
  Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral
 • Sorteras som Metallförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Sorteras som Metallförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
 • Avfall Farligt avfall Lysrör
  Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Komposterbart trädgårdsavfall Löv
  Sorteras som Komposterbart trädgårdsavfall
  Lämnas här Återvinningscentral, Trädgårdsavfallstipp, Trädgårdsavfallskärl