Sorteringsguiden

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
  • Avfall
    Sorteras som
    Lämnas här
  • Avfall Farligt avfall Lack
    Sorteras som Farligt avfall
    Lämnas här Återvinningscentral
  • Sorteras som Farligt avfall
    Lämnas här Försäljningsställe, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
  • Sorteras som Farligt avfall
    Lämnas här Försäljningsställe, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
  • Sorteras som Elavfall
    Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
  • Sorteras som Återbruk
    Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik, Soppåsen
  • Sorteras som Återbruk
    Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik, Soppåsen
  • Avfall Lim
    Sorteras som Farligt avfall
    Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral
  • Sorteras som Metallförpackningar
    Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
  • Sorteras som Metallförpackningar
    Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
  • Avfall Farligt avfall Lysrör
    Sorteras som Farligt avfall
    Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
  • Sorteras som Farligt avfall
    Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral
  • Sorteras som Farligt avfall
    Lämnas här Återvinningscentral
  • Avfall Komposterbart trädgårdsavfall Löv
    Sorteras som Komposterbart trädgårdsavfall
    Lämnas här Återvinningscentral, Trädgårdsavfallstipp, Trädgårdsavfallskärl