Sopsortering - en hjälpande sorteringsguide

Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras. Guiden gäller främst dig som bor i Linköpings kommun.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 • Avfall
  Sorteras som
  Lämnas här
 • Avfall Ikon farligt avfall Lack
  Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Batterier
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Trä
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon lastpall Lastpall
  Sorteras som Lastpallar
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Hårdplast
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Elavfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Återbruk
  Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik, Återbrukshall
 • Avfall Ikon farligt avfall Lim
  Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Metallförpackningar
  Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
 • Avfall Illustration invasiva växter Lupin
  Sorteras som Invasiva växter
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon lysrör Lysrör
  Sorteras som Ljuskällor
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Ljuskällor
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Sorteras som Farligt avfall
  Lämnas här Återvinningscentral
 • Avfall Ikon löv Löv
  Sorteras som Gräs och löv
  Lämnas här Återvinningscentral