A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
  • Avfall
    Sorteras som
    Lämnas här
  • Sorteras som Pappersförpackningar
    Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
  • Sorteras som Plastförpackningar
    Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
  • Sorteras som Hushållssopor
    Lämnas här Soppåsen
  • Sorteras som Farligt avfall
    Lämnas här Återvinningscentral
  • Avfall Matavfall Ben
    Sorteras som Matavfall
    Lämnas här Gröna påsen
  • Sorteras som Hushållssopor
    Lämnas här Soppåsen
  • Sorteras som Farligt avfall
    Lämnas här Återvinningscentral
  • Sorteras som Metallskrot
    Lämnas här Återvinningscentral
  • Sorteras som Till förbränning
    Lämnas här Återvinningscentral
  • Avfall Däck Bildäck
    Sorteras som Däck
    Lämnas här Återvinningscentral
  • Avfall Soppåsen Bindor
    Sorteras som Hushållssopor
    Lämnas här Soppåsen
  • Sorteras som Hushållssopor
    Lämnas här Soppåsen
  • Sorteras som Återbruk
    Lämnas här Återvinningscentral
  • Avfall Soppåsen Blommor
    Sorteras som Hushållssopor
    Lämnas här Återvinningscentral, Trädgårdsavfallstipp, Soppåsen, Trädgårdsavfallskärl
  • Sorteras som Farligt avfall
    Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral
  • Avfall Soppåsen Blöjor
    Sorteras som Hushållssopor
    Lämnas här Soppåsen
  • Sorteras som Elavfall
    Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
  • Avfall Tidningar och papper Broschyr
    Sorteras som Tidningar och papper
    Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
  • Avfall Trä Brädor
    Sorteras som Trä
    Lämnas här Återvinningscentral
  • Sorteras som Elavfall
    Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
  • Sorteras som Pant
    Lämnas här Pantstation
  • Sorteras som Metallförpackningar
    Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
  • Sorteras som Pappersförpackningar
    Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsstation
  • Avfall Återbruk Böcker
    Sorteras som Återbruk
    Lämnas här Återvinningscentral, Secondhandbutik, Soppåsen