Bubbelplast

ikon på en plastförpackning

  • Sorteras som:Plastförpackningar
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation