Bekämpningsmedel

Ikon farligt avfall

Olika sorters bekämpningsmedel som exempelvis myrr och insektsspray. Tänk på att förpacka och vid behov märka det väl. Farligt avfall sorteras för hand innan det skickas för vidare behandling.

  • Sorteras som:Farligt avfall
  • Lämnas till:Återvinningscentral