Brödrost

Elavfall

Brödrostar kan också lämnas i återvinningsrum i flerbostadshus. Om de har insamling av elavfall förstås.

  • Sorteras som:Elavfall
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus