Bläckpatron

Ikon farligt avfall

Vissa återförsäljare tar emot använda bläckpatroner.

  • Sorteras som:Farligt avfall
  • Lämnas till:Återvinningscentral