Färgburk, metall, tom och torr

Ikon metallförpackning

Sorteras som metallförpackning endast om burken inte har någon färg kvar och den är torr.

  • Sorteras som:Metallförpackningar
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Återvinningsstation