Färgburk med färgrester

Ikon farligt avfall

Färgburk som har färg kvar. Tänk på att förpacka och vid behov märka det väl. Farligt avfall sorteras för hand innan det skickas för vidare behandling.

  • Sorteras som:Farligt avfall
  • Lämnas till:Återvinningscentral