Fotokemikalier

Ikon farligt avfall

Kemikalier som används vid framkallning av fotografier. Tänk på att förpacka och vid behov märka det väl. Farligt avfall sorteras för hand innan det skickas för vidare behandling.

  • Sorteras som:Farligt avfall
  • Lämnas till:Återvinningscentral