Flaska, plast men inte PET

Plastförpackningar

Plastflaskor som inte har någon pant. Om du har en PET-flaska sorterar du den som pant.

  • Sorteras som:Plastförpackningar
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Pantstation