Trasa med linolja

Ikon farligt avfall

Trasa med linoljerester blöts med vatten och läggs i plastpåse. Lämnas på återvinningscentral.

  • Sorteras som:Farligt avfall
  • Lämnas till:Återvinningscentral