Tryckbehållare

Ikon farligt avfall

Tryckbehållare, som lustgas, lämnas på någon av våra bemannade återvinningscentraler Ullstämma, Malmen och Gärstad.

  • Sorteras som:Farligt avfall
  • Lämnas till:Återvinningscentral