Tandborste

Ikon restavfall

Vanliga tandborstar slänger du i soppåsen. Har du en eltandborste sorterar du den som elavfall och lämna den till återvinningscentralen eller i Elvinn.

  • Sorteras som:Restavfall i soppåsen
  • Lämnas till:Soppåsen