Tandborste

Soppåsen

Vanliga tandborstar slänger du i soppåsen. Har du en eltandborste sorterar du den som elavfall och lämna den till återvinningscentralen eller i Elvinn.

  • Sorteras som:Hushållssopor
  • Lämnas till:Soppåsen