Gräddpaket

Ikon pappersförpackning

  • Sorteras som:Pappersförpackningar
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation